032 207 112

   info@sveta-anna.com

Д-р Васил Павлов

Д-р Васил Павлов

Д-р Васил Павлов

Уролог

 

Д-р Васил Павлов работи съвременна урология, като рутинно извършва оперативни интервенции върху простатна жлеза, мъжка полова система, пикочен мехур, уретери и бъбреци.

Има богат опит в областта на ендоскопската – миниинвазивна  урология. Извършва големи по обем отворени и лапароскопски оперативни интервенции при онкологични заболявания.

Приориорит в работата му е лазерната урологична хирургия при Доброкачествена простатана хиперплазия /ДПХ/, както и лазерно лечение на конкременти в пикочните пътища.

Д-р Павлов НЕ работи по договор със Здравната каса за повечето клинични пътеки.

Завършва медицина през 1995 година. До 1998година работи в ЦСМП гр Пазарджик. През 1998 година започва работа в Урологично отделение на ОРБ Пазарджик, където работи до 2009 година. През есента на 2009 година заедно с разкриват Урологично отделение на МБАЛ Каспела в гр Пловдив, където работи до 2015г. От месец май 2015 година започва работа в Урологична клиника на МБАЛ Пловдив, като началник. От Септември 2017 Д-р Васил Павлов е член на екипа на Клиника Света Анна Пловдив

Провежда специализация /от2000 до 2005 г/ по Урология в базите на Урологична клиника на ВМИ Пловдив, Урологично отделение на Окръжна болница- Пловдив и Урологична клиника на “Александровска” болница гр София

Д-р Павлов е член на Европейската асоциация по Урология, Българското Урологично дружество. Взема участие в повечето родни и международни урологични събития/конгреси.

Притежава множество сертификати в областта на урологичната хирургия.