032 207 112

   info@sveta-anna.com

Екип

Д-р Васил Павлов
Уролог

Д-р Павлов работи съвременна урология, като рутинно извършва оперативни интервенции върху простатна жлеза,мъжка полова система, пикочен мехур, уретери и бъбреци.

Има богат опит в областта на ендоскопската – миниинвазивна  урология. Извършва големи по обем отворени и лапароскопски оперативни интервенции при онкологични заболявания.

Приориорит в работата му е лазерната урологична хирургия при Доброкачествена простатана хиперплазия /ДПХ/, както и лазерно лечение на конкременти в пикочните пътища.

Д-р Павлов работи по договор със Здравната каса за повечето клинични пътеки.

Завършва медицина през 1995 година. До 1998година работи в ЦСМП гр Пазарджик. През 1998 година започва работа в Урологично отделение на ОРБ Пазарджик с началник Д- Петър Сбирков, където работи до 2009 година. През есента на 2009 година заедно с Д-р Иван Вълканов разкриват Урологично отделение на МБАЛ Каспела в гр Пловдив, където работи до 2015г. От месец май 2015 година започва работа в Урологична клиника на МБАЛ Пловдив, като началник на мястото на доц. Димитър Шишков.

Провежда специализация /от2000 до 2005 г/ по Урология в базите на Урологична клиника на ВМИ Пловдив, Урологично отделение на Окръжна болница- Пловдив и Урологична клиника на “Александровска” болница гр София

Д-р Павлов е член на Европейската асоциация по Урология,Българското Урологично дружество. Взема участие в повечето родни и международни урологични събития/конгреси.

Притежава множество сертификати в областта на урологичната хирургия.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Стефан Дечев
Уролог

Магистър по медицина ВМИ Пловдив 2011г.

Специалност по Урология УМБАЛ 'Пловдив' АД 2017 г.

Настояща позиция:

Лекар- ординатор в ''Клиника по Урология'' УМБАЛ ''Пловдив '' АД

 • курс по абдоминална ехография - проф. Недева 2019г.
 • курс по лапароскопска хирургия - УМБАЛ ''Света Марина'' гр. Плевен , проф Горчев , 2016 г.
 • Член на Българското Урологично Дружество от 2013 г
 • Член на Европейската Асоциация по Урология от 2015г.
 • Beginner course on laparoscopic surgery – London, England 2016
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Красимир Тянков
Уролог
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Драгомир Велчев
Кардиолог

Д-р Драгомир Велчев е кардиолог в Пловдив с 18 години лекарски стаж. Извършва диагностика и лечение на всички сърдечно-съдови заболявания, като в практиката си използва холтер система, съвременни електрокардиографи, инфузионни помпи, пациентни монитори, система за велотест, ехокардиограф. Д-р Велчев

Образование

Д-р Велчев завършва Медицински университет Пловдив през 1996 г. Специалист по Кардиология

Допълнителни квалификации

Член на Българския лекарски съюз и Дружеството на кардиолозите в България.

Биография

Д-р Велчев е работил като военен лекар,лекар-реаниматор в Център за спешна медицинска помощ,лекар в МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен-Отделение по кардиология.Към настоящия момент практикува като кардиолог в МБАЛ Асеновград-Първо вътрешно отделение и Медицински център "Св. Анна", Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Наташа Бадева
Кардиолог

Д-р Наташа Бадева е кардиолог в Пловдив със 17 годишен стаж. Използва ехокардиография и изготвянето на ЕКГ (електрокардиограма) като методи за диагностициране на сърдечните заболявания. Д-р Бадева има опит и като общопрактикуващ лекар. Д-р Бадева не преглежда деца.

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 2000 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2016 г.

Допълнителни квалификации
 • Курсове по ехокардиография;
 • Участие в национални и международни конгреси;
 • Член на Дружеството на кардиолозите в България.
Биография

Д-р Бадева е работила като лекар в Център за спешна медицинска помощ Пловдив. Практикувала е и като семеен лекар в града, а от 2012 г. до момента работи в кардиологичния кабинет на Медицински център "Св. Анна", Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Петко Димитров
Кардиолог

Използва ехокардиография и изготвянето на ЕКГ (електрокардиограма) като методи за диагностициране на сърдечните заболявания.

Образование

Завършва ВМИ Пловдив през 2013 г. Своята специалност Кардиология придобива през 2018 г. в УМБАЛ "Пловдив" и МБАЛ "Свети Мина"

Допълнителни квалификации
 • Сертификат за участие в академия по антикоагулантна терапия и иновации във Виена, Австрия - 2017;
 • Член на Българското и Европейското дружествопо кардиология;
 • Участия в множество конкреси по кардиология, интервенционална кардиология и електрофизиология
Биография

Д-р Димитров в момента работи като кардиолог в МБАЛ "Св. Пантелеймон" и Медицински център "Св. Анна" в гр. Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Стефка Пандева
Нефролог

Д-р Стефка Пандева е специалист по нефрология и вътрешни болести в гр. Пловдив с над 30 г. опит. За прецизна диагностика и скрининг на заболяванията на пикочо-отделителната система и останалите коремни органи, д-р Пандева провежда абдоминална ехография. Д-р Пандева е главен асистент в Медицински университет

Образование

Завършва Медицински университет София през 1985 г. ОКС магистър по медицина. Завършва магистратура по здравен мениджмънт в Медицински университет ФОЗ Пловдив през 2009 г. ОКС магистър по здравен мениджмънт. Своите специалности Вътрешни болести и Нефрология придобива през 1991 г. и 1993 г.

Допълнителни квалификации
 • Курс по конвенционална абдоминална ехография и ехография на повърхностни структури;
 • Курс по абдоминална Доплер ехография;
 • Член на Българско дружество по Нефрология и Български лекарски съюз.
Биография

Д-р Пандева започва своята кариера като ординатор във Вътрешно отделение на МБАЛ "Д-р Киро Попов", Карлово, където работи 1985 г. до 1988 г.
От 1989 г. до момента практикува и преподава в Медицински университет Пловдив, Втора катедра по Вътрешни болести като главен асистент секция Нефрология. Практикува и в нефрологичния кабинет на Медицински център "Св. Анна" в гр. Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Любка Александрова
Уши - Нос - Гърло

Д-р Любка Драгомирова Александрова е УНГ специалист в гр. Пловдив. Извършва аудиометрия, слухопротезиране, диагностика и лечение на УНГ заболявания.
Д-р Александрова разполага със съвременен диагностичен аудиометър, който изчислява степента на загубата на слуха и помага за избора на подходяща терапия

Образование

Завършва Медицински университет Пловдив през 1983 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 1990 г.

Допълнителни квалификации
 • Спешна оториноларингология;
 • Аудиометрия;
 • Член на Български лекарски съюз.
Биография

Д-р Любка Александрова практикува като цехов лекар в гр. Белово от 1983 г. до 1990 г. От 1990 г. до момента практикува в УНГ кабинета на ДКЦ 7, Пловдив. От 2015 г. до момента е чат от екипа на Медицински център Св. Анна, Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Димитър Коларов
Уши - Нос - Гърло

Д-р Димитър Коларов е специалист по УНГ болести в Пловдив с над 45 години опит. Извършва прегледи и лечение на пациенти с проблеми в слуха, носа и гърлото. Провежда ендоскопски изследвания (отоскопия, риноскопия, лариноскопия и фариноскопия) и има значителен опит в детската оториноларингология.

Образование

Д-р Коларов завършва Медицински университет Пловдив през 1970 г. Своята специалност Оториноларингология придобива през 1977 г.

Допълнителни квалификации
 • Участие в многобройни международни и национални конгреси;
 • Допълнителни квалификации в областта на ендоскопските операции, използването на оперативни техники и новости в детската оториноларингология и др.
Биография

От 1970 г. до 1972 г. д-р Коларов практикува в гр. Харманли. След това в продължение на 35 години до 2008 г. д-р Коларов е главен асистент в Медицински университет Пловдив.
От 2008 г. работи в МБАЛ Ескулап Пазарджик, а от 2016 г. до момента е част от екипа на Медицински център "Св. Анна", Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Петър Джеджоров
Акушер - Гинеколог

Д-р Петър Джеджеров е специалист по акушерство и гинекология с дългогодишна практика от над 40 г. Извършва профилактика, диагностика и амбулаторно лечение на гинекологични заболявания при жени от всички възрасти, наблюдение на бременност, раждане и следродов период, както и всички видове манипулации

Образование

Д-р Джеджеров завършва Медицински Университет Пловдив през 1977 г. Своята специалност Акушерство и гинекология придобива през 1982 г.

Допълнителни квалификации
 • Курсове по ултразвук и електрокоагулация;
 • Специализация в Белгия;
 • Член на Български лекарски съюз.
Биография

След своето дипломиране д-р Джеджеров започва работа в Окръжна Болница, Благоевград, където работи до 1982 г. През 1982 г. започва работа в акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ гр. Пловдив, където работи и до момента. От 2013 г. е част от екипа и на Медицински център „Св. Анна“ гр. Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Мария Хайтова
Акушер - Гинеколог
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Ирена Тилева
Педиатър, Хомеопатия и Шуслерови Соли

Д-р Ирена Тилева е педиатър в Пловдив с 25 годишен опит. Занимава се с проследяване на физическото и нервно-психическо развитие на детския организъм, диагностика и лечение на детски заболявания. В своята практика д-р Тилева съчетава методите на традиционната медицина с методите на хомеопатията.

Образование

Завършва медицина в Медицински университет Пловдив през 1989 г.
През 2000 г. д-р Тилева придобива своята специалност Детски болести.

Допълнителни квалификации
 • Курсове по хомеопатия и Шуслерова терапия; 
 • Участие в национални конгреси по педиатрия;
 • Член на Български лекарски съюз.
Биография

Д-р Тилева практикува в педиатричния кабинет на Медицински център „Св. Анна“ в гр. Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Николай Перчев
Хирург

Д-р Николай Перчев е хирург в Пловдив с 35 годишна практика. Д-р Перчев предлага пълен пакет доболнична медицинска помощ и диагностика и извършва оперативни лечения на различни заболявания и травми и амбулаторни операции с локална анестезия.

Образование

Д-р Перчев завършва Медицински университет Пловдив през 1983 г. Своята специалност Хирургия придобива през 2000 г.

Допълнителни квалификации
 • Член на Български лекарски съюз;
 • Участие в многобройни хирургични конгреси.
Биография

От 1983 г. до 1987 г. д-р Перчев работи като участъков лекар в гр. Ямбол и с. Маломир. През 1989 г. започва работа като хирург в амбулатория ДКЦ 1 Пловдив. От 2016 г. до момента практикува и в хирургичния кабинет на Медицински център "Св. Анна", Пловдив.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Марин Шопов
Ортопед
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Аделина Пенчева
Ендокринолог

Д-р Аделина Пенчева – ендокринолог е завършила ВМИ “Иван П.Павлов” – Пловдив през 1996г. През 2001г. придобива специалност по “Вътрешни болести”, а през 2005г. – специалност по “Ендокринология и болести на обмяната”. Работила е като ендокринолог в доболнична помощ в гр. Пловдив, Карлово и Пещера и като н-к Ендокринологично отделение в МБАЛ “Св.Мина” – Пловдив. От месец септември 2010 година работи като ендокринолог в ДКЦ ІІ – Пловдив. Работи в клиника "Света Анна" от 2020г.

Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Д-р Ангел Лесов
Образна диагностика

Д-р Лесов е завършил ВМИ - Пловдив през 1979 г. Има специалност "Рентгенология" от 1990 г. Работил е пет години като участъков лекар и БМП гр. Батак и пет години като ординатор към Рентгеново отделение - гр. Пещера. След спечелен конкурс по специалността работи като ординатар към Рентгеново отделение на Втора общинска болница - гр. Пловдив.

Допълнителна специализация
 • Д-р Лесов има преминати специализирани курсове за следдипломна квалификация по:
 • Образна диагностика на белодробни болести
 • Образна диагностика на болестите на храносмилателната система
 • Образна диагностика на болестите на главата и шията
 • Ехогравска диагностика на коремните органи и др.
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Мария Казанджиева
Рентгенов лаборант
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com
Десислава Ганева
Рентгенов лаборант
Facebook032 207 112info@sveta-anna.com